Podmienky ochrany osobnych udajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť SAVELINE MARKET s. r. o. Hlavná 1649/35, 091 01 Stropkov Slovensko, IČ: 55363946

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.saveline-market.sk/

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefonné číslo

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 3 roky od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

C. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

3 roky od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@saveline-market.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (………………)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395)
 • poskytovateľ e-mailingovej služby (ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00. IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943č.ú: 2100563096/2010. Spisová značka: C 223183, vedená u Městského soudu v Praze)
 • marketingová agentúra ((………………)

  Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • …………..

  Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

  III. Čo by ste ďalej mali vedieť

  V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

  Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@saveline-market.sk alebo zavolajte na tel. č. +421919023155.

  IV. Používanie súborov cookies

  Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

  Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

  Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

   Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

   Používané súbory cookies:

   • Štatistické a analytické
    Tieto súbory cookie nám pomáhajú pochopiť, ako sa naše webové stránky používajú. Umožňujú nám sledovať návštevnosť jednotlivých stránok a vyhodnocovať správanie používateľov. Tieto súbory cookie nám pomáhajú zistiť, či je s našou webovou stránkou niečo v neporiadku, a poskytujú nám údaje na jej zlepšenie. Tieto súbory cookie môžu byť použité na vytvorenie profilov o vašich záujmoch a spracúvame ich na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
   • Preferenčné
    Preferenčné súbory cookie na našej stránke vám umožňujú zobrazovať informácie a služby, ktoré si vyberiete alebo ktoré považujete za zaujímavé. Zapamätajú si napríklad jazykovú verziu, ktorú používate. Takto vás nebudeme obťažovať niečím, čo nepotrebujete. Na základe informácií, ktoré o vás získame pomocou týchto súborov cookie, môžeme prispôsobiť obsah našej stránky alebo si zapamätať vaše nastavenia. Tieto súbory cookie spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
   • Reklama a marketing
    Reklamné súbory cookie nám pomáhajú zobrazovať vám len ponuky, ktoré sú pre vás relevantné. Zabraňujú nám, aby sme vás obťažovali reklamou na niečo, o čo nemáte záujem. Pomáhajú nám prepojiť naše stránky s našimi partnermi a môžu byť použité na vytvorenie profilov o vašich záujmoch. Tieto súbory cookie spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

    Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

    Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

    Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch: